Šola Tišina 2
Šola Tišina 2

Šola Tišina 1
Šola Tišina 1

Šola Tišina 2
Šola Tišina 2

1/2

TIŠINA

NADZIDAVA IN

PRIZIDEK

OSNOVNE ŠOLE

Nadzidava in prizidava tipskega modela šolskih objektov v Prekmurju, ki so zapuščina prekmurskega arhitekta Ferija Novaka.